Online en onbeschermd – adblockers addendum

C21

In ’s mens eeuwige strijd tegen banners, pop-ups, pop-unders, Youtube-onderbrekingen en andere vormen van online reclame zijn talloze hulpmiddelen beschikbaar. Eenvoudige maatregelen die elke internetgebruiker zou moeten kennen, maar ook complexe ingrepen die zijn voorbehouden aan gevorderden. Vorige week gingen we al in op adblockers. Hierbij werden twee alternatieven kort doorgelicht, maar bleven enkele vragen onbeantwoord. Een kort vervolg, voor de fakkel de komende twee weken wordt doorgegeven aan een gastartikel!

In twee vorige artikels werd een overzicht gegeven van enkele basisbegrippen, zoals tracking cookies en online advertenties, gevolgd door een praktisch overzicht van adblockers. Deze konden gebruikt worden om je als internetgebruiker te wapenen tegen ongewenst gefriemel van advertentie- (en andere) bedrijven. Niet alle adblockers zijn echter onbesproken, zoals het voorbeeld van Adblock Plus aantoonde. Bovendien roept hun gebruik ook een aantal algemenere vragen op. En, u raadt het al, die zullen hier behandeld worden!

Een van de belangrijkste eigenschappen van een consument in de 21ste eeuw is immers misschien wel het recht en de plicht om “geïnformeerd te zijn”, naast “het recht om zonder broek te ontbijten” en “de plicht om elke vuvuzela in twee te breken”. Een recht, omdat iedereen toegang zou moeten hebben tot informatie rond thema’s die zijn leven of de maatschappij in belangrijke mate beïnvloeden: van privacy, politiek en economie, tot de activiteiten van je eigen bank. Een plicht, omdat veel van die informatie vaak wel degelijk beschikbaar is, maar je zelf de keuze moet maken om je te informeren. In een geglobaliseerde wereld, waar we alles in een handomdraai kunnen opzoeken via het internet, gaat de uitdrukking “Wir haben es nicht gewußt” gewoon niet meer op. Bewuste onwetendheid is de nieuwe luiheid, een waar populistische politici en marketeers graag op inspelen. En dat terwijl een aanzienlijk deel van de beweringen die je dagelijks in de krant leest zonder veel moeite ontkracht of genuanceerd kunnen worden door een zoektocht van vijf seconden. Informeer je, zelfs al gaat het over “gewone” consumentenzaken.

Doe het voor Timmy.

Doe het voor Timmy.

Dat gezegd zijnde, keren we terug naar het onderwerp van het artikel: een kort overzicht van de discussies die adblockers met zich meebrengen. Haal even je intelligente bril boven, als die nog niet opstond. Ik amuseer me ondertussen wel even met dit compilatiefilmpje van een van de meest gevierde acteurs van onze generatie.

Bril gevonden? Ok, hier gaan we. Zullen alle websites, en bijgevolg het hele internet, en bijgevolg ons hele gekende universum, niet imploderen en vernietigd worden in een skeletschroeiende vuurstorm wanneer iedereen alle advertenties blokkeert? Want waar gaan websites hun inkomsten vandaan halen, als het niet van advertenties is?

Ten eerste, wat ben ik blij dat je mijn postapocalyptische visioenen deelt, beste lezer! Ik hef even mijn aluminium hoedje ter erkenning! Ten tweede, niemand pleit voor een internet dat volledig vrij is van advertenties, ook de meeste privacyadvocaten niet. Het centrale thema draait immers rond privacy en transparantie: gebruikers moeten het recht en de mogelijkheid hebben om niet gevolgd te worden door tracking cookies, zich te verzetten tegen het verzamelen van hun gegevens, en het recht hebben om niet gebombardeerd te worden met bewegende reclame vol animatie en geluid, of pop-ups die je scherm verduisteren. Niet-invasieve advertenties dus, waarbij de surfervaring voorop staat en de privacy van het individu gerespecteerd wordt. Dat is een duidelijk standpunt dat objectief verdedigbaar is. Bovendien, en dit voeg ik er persoonlijk aan toe: de meeste websites zijn spuuglelijk door de aanwezige advertenties, ook al doet men (soms) moeite om ze naar de uiterste randen van de pagina te verbannen.

En dan zijn er natuurlijk websites als Ryanair.

En dan zijn er natuurlijk websites als Ryanair.

De adblockers die werden besproken geven je meestal de mogelijkheid om advertenties en trackers op een selectieve manier toe te staan. Dit moet de gebruiker echter steeds zelf instellen. Standaard wordt immers alles geblokkeerd. ‘Maar niemand gaat zich bezighouden met het selectief inschakelen van advertenties! Iedereen installeert zo’n programma’s gewoon, zonder iets aan de instellingen te veranderen. Met als gevolg dat alles sowieso wordt geblokkeerd!’ hoor ik een ingebeelde criticus schreeuwen door tijd en ruimte. Hierop antwoord ik dit: het eerste en laatste woord met betrekking privacy moet altijd, steeds en overal, bij de consument liggen. Als dit betekent dat alle advertenties online hierdoor standaard geblokkeerd worden, het zij zo. Voorlopig is het enige alternatief dat niemand iets blokkeert en iedereen volgens het goeddunken van de betrokken bedrijven gevolgd wordt.

Het blijft alleszins een zeer interessante discussie, met veel verschillende standpunten. Sommige van de besproken programma’s proberen hier zelf een oplossing voor te vinden, wat soms aanleiding geeft tot controverse (zie opnieuw Adblock Plus). Maar discussie is teken dat een onderwerp leeft, en als het leeft, is er ruimte voor evolutie.

 


Het volgende artikel is een gastartikel, en zal gaan over een onderwerp waar iedere consument ooit wel mee te maken krijgt: vervoer en transport. Wat is het vervoer van de toekomst (hint: het zijn niet benzineauto’s)? Welke evoluties hebben zich voorgedaan, en welke praktische gevolgen heeft dit voor de consument van de toekomst (dat zijn wij!)? Je leest het vanaf volgende week.
C21 beschikt ook over een Facebookpagina! Hier verschijnen updates wanneer een nieuw artikel wordt gepubliceerd, maar zal ik ook kleinere berichten plaatsen die niet per se een plaats op de blog zullen krijgen. Denk aan krantenartikels, citaten, filmpjes of afbeeldingen die aansluiten bij de artikelthema’s. Begin je liever bij het begin? Lees dan zeker de introductie van de blog!

Wil je meer over de structuur van de blog en de auteur weten, lees dan verder op Over… De Blog en Over… De auteur.

 

Advertenties
Getagged , , , , ,

2 thoughts on “Online en onbeschermd – adblockers addendum

  1. […] en privacy online, met een bespreking van adblockers en de discussie er rond, maar ook van […]

  2. […] en/of de Heer des Duisternis. Om de cyclus tussen beiden te doorbreken werd enkele weken geleden al ingegaan op adblockers, browsertoepassingen die instaan voor het blokkeren en onzichtbaar maken […]

Reacties zijn gesloten.

Advertenties