Paperassen

Voorbeelddocumenten inbreuk reclamestickers

Hieronder vind je een aantal documenten die aansluiten bij het artikel over reclamestickers:

  • Een voorbeeldmail, zelf in te vullen;
  • De procedure, zoals toegelicht in het hierboven vermelde artikel.

Procedure

Indien je na het aanbrengen van de sticker toch nog anonieme reclame blijft ontvangen, dan is de beste methode om een mailtje te sturen naar sticker@ovam.be, met de vermelding van:

  • Je adres
  • De gebruikte sticker
  • Een beschrijving van de reclame

Die klachten worden doorgegeven aan de distributiesector die de lokale verdelers aanspreken.

Voorbeeldmail

Beste,

In navolging van de procedure die op uw website i.v.m. stickeracties tegen ongewenste niet-geadresseerde reclame beschreven staat, zou ik volgende inbreuken willen melden:

Adres: vul in

De gebruikte reclamesticker: nee/nee of ja/nee (kiezen wat past)

Een beschrijving van de reclame: vul in

Graag had ik een ontvangstbevestiging van mijn bericht ontvangen.

Mvg,
 

Voornaam en achternaam

 


 

Voorbeelddocumenten aanschrijven bedrijven

Hieronder vind je een aantal documenten die aansluiten bij het artikel over het aanschrijven van bedrijven:

  • Een voorbeeldbrief (om er voor te zorgen dat de opmaak niet verloren gaat kan je hem downloaden in een Word document);
  • Een voorbeeldmail, gebaseerd op de brief.

Voorbeeldbrief

De voorbeeldbrief kan je hier downloaden.

Voorbeeldmail

Uitschrijving reclame

Geachte mevrouw, geachte heer,

Graag had ik mij uitgeschreven voor de (omschrijving reclameboodschappen) van (naam bedrijf) die ik momenteel per post ontvang. Omwille van verschillende redenen heb ik geen behoefte meer om de publicaties in kwestie te ontvangen, en lijkt het mij zonde om ze steeds ongeopend weg te gooien. Conform de privacywetgeving in verband met direct marketing stuur ik u hiertoe een identiteitsbewijs via elektronische handtekening, en verwacht ik binnen 1 maand een reactie van de verantwoordelijke voor verwerking.

Met vriendelijke groeten,

Voornaam en achternaam
Straat en huisnummer
Postcode, WOONPLAATS

Advertenties
Advertenties